За нас

Културен център "Жул Паскин" се управлява от Общински културен институт "Дунав" при Община Видин. 

Центърът развива своята дейност в реставрираната сграда на видинската синагога, която се намира в историческия център на Видин, в непосредствена близост до Крайдунавския градски парк и до други значими исторически и туристически обекти.

Културен център "Жул Паскин" изпълнява разнообразни функции, насочени към стремеж за привличане на целогодишен интерес от страна на български и чуждестранни гости и туристи, представяне на културни събития и ателиета.